MARCELA   BŘEZINOVÁ

Hudba je jediné povolání, které jak říká, může vykonávat s láskou.